Trainer

Trainer

Mijn naam is Anita Schreij en ik ben 61 jaar.

Van huis uit ben ik biologe.

Ik heb jaren gewerkt als begeleidster, o.a. in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en in het onderwijs.

Rond 1995 kwam ik in aanraking met meditatie en een paar jaar later ben ik de bijeenkomsten zelf ook gaan organiseren en begeleiden.

De voorbereiding ervaar ik telkens als inspirerend en verrijkend.Hierdoor heb ik een lange ervaring opgebouwd in het zelf ervaren en ook overdragen van allerlei thema's die aan de orde komen wanneer je mindfulness in je dagelijks leven toepast.

Bijvoorbeeld: hoe blijf ik "wakker", hoe ga ik om met conflicten, hoe blijf ik mild naar mezelf toe, hoe vind ik tijd voor mindfulness.

Sinds 2014 maak ik deel uit van de lekenorde van Thich Nhat Hanh, een Vietnamese Boeddhistische monnik. Hij is de grondlegger van mindfulness.

Jon Kabat-Zinn, degene die de MBSR-training ontwikkelde, was ook een leerling van Thich Nhat Hanh.

De lekenorde is een groep mensen die het leven in aandacht in het dagelijks leven zoveel mogelijk toepast en activiteiten op dat gebied organiseert. Voor meer informatie zie:www.aandacht.net

In werk en in ons gezin vind ik het een uitdaging en behulpzaam om mindfulness toe te passen, zoveel mogelijk in het nu te zijn en steeds weer herinnerd te worden aan het feit dat ik elk moment opnieuw kan beginnen.

Het brengt me vooral dat ik meer oog heb voor alle kleine dingen waar ik van geniet, handvatten om me sneller bewust te zijn van mijn patronen en er minder lang in te blijven hangen, meer te komen bij wie ik echt ben in plaats van wie ik zou willen/moeten zijn.

Bij het begeleiden van groepen vind ik belangrijk dat er ruimte is voor ieders unieke proces, zonder oordelen en reik ik graag aan wat ik zie of hoor.

Lid van eerste categorie trainers: