privacy verklaring

Privacy verklaring

 

Mede in verband met de nieuwe wet op privacy

(AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming)

kun je hier lezen welke gegevens wij van je verwerken en waarom.

Dit zijn gegevens die je zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld tijdens het intake gesprek.

 

We verwerken:

-naam

-adres

-telefoonnummer

-email adres

-overige persoonsgegevens, verstrekt tijdens intakegesprek, schriftelijk of telefonisch

 

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt met als doel om passende diensten te verlenen,

contact op te kunnen nemen indien noodzakelijk en voor verzending van informatie over onze diensten (bv. vervolgbijeenkomsten).

 

Persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk is bewaard.

De wet verplicht in verband met de fiscus een termijn van zeven jaar.

 

Wij zullen deze gegevens niet aan derden verstrekken of verkopen, tenzij de wet ons dit verplicht.

Derden die onze financiƫle administratie verzorgen, werken onder een bewerkersovereenkomst, waarbij dezelfde zorgvuldigheid en beveiliging van toepassing is.

De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij to be mindful.

 

Je kunt ten alle tijde je eigen gegevens inzien, corrigeren of verwijderen.

Dien daartoe een verzoek in bij info@tobemindful.nl en voeg daarbij een copie van paspoort of ID met onherkenbaar gemaakte foto en BSN- en paspoort/ID-nummer.

 

Je kunt eventuele klachten bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, indienen.

Dit kun je doen via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens